Human Touch

Personlig assistans på dina villkor

Logga in: Intranät

Logga in: Rikta Tid

Vill du jobba hos oss?

Human Touch som arbetsgivare

På Human Touch strävar vi efter ett öppet, ärligt och utvecklande arbetsklimat. Tveka inte att be kontoret, arbetsledare eller arbetskamrater om råd och hjälp. Tänk på att Du är en efterlängtad person på Din arbetsplats. Det är först när Du vet vad och hur Du ska göra som Du fungerar på rätt sätt i arbetet. God laganda och samarbete är viktigt för oss.

Den personliga assistentens uppdrag

För att kunna beskriva och förstå den personliga assistentens roll är det viktigt att utgå från de grundläggande motiv som ligger bakom rättigheten personlig assistans:

Dessa grundläggande motiv anger förutsättningarna för en god personlig assistans.

Den personlige assistentens arbete ser olika ut beroende på vem hon eller han arbetar hos eftersom den ska vara just personlig.

Vi har kollektivavtal tecknat genom Vårdföretagarna.