Human Touch

Personlig assistans på dina villkor

Logga in: Intranät

Logga in: Rikta Tid

Vill du jobba hos oss?

Human Touch som assistansanordnare

Human Touch är ett företag som med engagemang och yrkesskicklighet ska följa lagen, möta kunder och arbetskamrater med visad respekt och medmänsklighet. Kunden ska genom våra insatser tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska anpassas till kundens individuella behov och stärka dess förmåga att leva ett självständigt liv med full delaktighet i samhället.

Du är unik

Human Touch ser varje assistansuppdrag, barn som vuxen, som individuellt och vi försöker ta tillvara på alla individuella förutsättningar och önskemål.

Vi tar ansvar

Om den assistansberättigade väljer Human Touch som assistansanordnare, överlåts hela arbetsgivaransvaret på Human Touch. Ett samarbetsavtal upprättas mellan den ersättningsberättigade (kunden) och Human Touch.

Ett uppdrag tar form

Human Touch sköter all kommunikation med berörda myndigheter inför starten av det nya uppdraget.

Innan starten går vi igenom: