Human Touch

Personlig assistans på dina villkor

Logga in: Intranät

Logga in: Rikta Tid

Vill du jobba hos oss?

Human Touch anno 1998

Human Touch startades av Käte Håkansson 1998 som enskild firma. Under årens lopp har företaget växt och har nu omkring 120 medarbetare, varav 1 VD, och 23 kunder (2016). År 2012 ombildades Human Touch till aktiebolag. Företaget är främst verksamma inom Blekinge och Stockholm och huvudkontoret finns i Karlskrona.

Human Touch är ett privat företag med familjär och trivsam atmosfär som har lång erfarenhet av personlig assistans. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och kvalitet på våra tjänster för både anställda och kunder. Vår totala sjukfrånvaro uppgick under 2015 till 4,2%. Din personliga assistans skräddarsys efter behov och omfattning.

Inom företaget finns tillgång till undersköterskor, personliga assistenter, administrativ personal samt många andra yrkeskategorier. Vi har medarbetare som förutom svenska talar bl.a. albanska, engelska, mandarin, norska, spanska, tyska och polska.

Vi inriktar oss på barn och vuxna i alla åldrar och vårt mål är att alla våra kunder och medarbetare skall vara nöjda med vår service.

Vi arbetar strukturerat efter vårt ledningssystem som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. För att säkerhetsställa rätt kvalitet på vårt arbete genomför vi årligen kvalitetsundersökningar bland våra medarbetare.

Ägare och styrelse

För 2016 gäller följande för vårt företag:

Ekonomi